Privacy- en cookieverklaring


Inhoud


Artikel 1. Introductie

Artikel 2. (Categorie(en) van) persoonsgegevens, doeleinden en wettelijke grondslagen

Artikel 3. Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 4. Opslag en verwijdering van je persoonsgegevens Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden

Artikel 6. Cookies

Artikel 7. Sociaal plug-ins

Artikel 8. Softwareoplossingen en Google Analytics Artikel 9. Beveiliging

Artikel 10. Uitoefenen van je rechten op basis van de AVG Artikel 11. Contact

Artikel 12. Wijzigingen


Artikel 1. Introductie

Blue Tickets B.V. (hierna: “Blue”).


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Arrangement(en): een aanvullend aanbod van een samenwerkingspartner van Blue, waarvoor Blue bemiddelt; Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of in een bepaalde periode;

Blue: Blue Tickets B.V., gevestigd te Zijldijk 24b, 2352 AB Leiderdorp a en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87380137;

Klant: de partij die de ticket(s) bij Blue koopt;

Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de organisator of de aanbieder van een arrangement met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een evenement of een arrangement;

Ticket: het elektronische (ook wel "e-Ticket”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement.


We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren we je hier verder over.


Blue bemiddelt in de verkoop van tickets (en bijbehorende diensten/producten) van onze opdrachtgevers. De Klant maakt gebruik van de software van Blue bij de aanschaf van een ticket en verstrekt hierbij zijn of haar Persoonsgegevens en verstrekt expliciet toestemming deze Persoonsgegevens te verwerken. Deze gegeven toestemming is, zoals bij het verstrekken daarvan vermeld, op elk moment intrekbaar. Blue brengt in het geval van een aankoop een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van het door de Klant gekozen evenement respectievelijk de aanbieder van het arrangementen Blue is geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en).


Voor de uitvoering van het tot stand laten komen van een overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang om de reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren is het delen van Persoonsgegevens met opdrachtgevers/partners noodzakelijk.


Het betreft hier bijvoorbeeld de volgende doelen:


 • de bevestiging van je aanwezigheid;

 • de levering van je tickets in verband met je bezoek met inbegrip van toegang tot de evenementenlocaties;

 • verzending van informatie over de locatie, service-e-mails of berichten m.b.t. het bezoek;

 • hulp bij de online aankopen, verlening van online diensten en het gebruik van mobiele apps;

 • communicatie met jou (bv. gegevens over het evenement, antwoord op vragen en klachten);

 • statistisch onderzoek;

 • fraudebestrijding.


  Uitsluitend met je uitdrukkelijke toestemming delen wij gegevens voor marketingdoeleinden.


  Waar in deze verklaring wordt gesproken over website(s) worden alle websites en apps bedoeld waarop het aanbod van Blue wordt verkocht. Dit kunnen ook websites van andere partijen zijn waarvoor Blue de ticketverkoop uitvoert.


  Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij je Persoonsgegevens. Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Blue-websites, waarop tickets kunnen worden gekocht, en op onze activiteiten op websites van derden/partners en sociale netwerken.


  Persoonsgegevens worden bij Blue alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

  Wij verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en de Uitvoeringswet daarvan.


  Volgens deze wetten zijn wij “Verwerkingsverantwoordelijke” (d.w.z. een (rechts)persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die we van jou verwerken wanneer je van onze diensten gebruik maakt.


  Hoe en waarom verwerkt Blue Persoonsgegevens?

  Onder meer bij het kopen van tickets of het maken van een reservering via het Blue-platform vult de klant zelf zijn gegevens in. Via een “opt-in" wordt de klant de mogelijkheid geboden aan te geven of deze informatie wil ontvangen over Blue, de evenementen waarvoor Blue tickets verkoopt en over (andere) producten en diensten van Blue.

  Doorgaans wordt de klant ook de mogelijkheid geboden om via een “opt-in” aan te geven of deze via e-mail informatie van de producent /organisator of de locatiehouder wil ontvangen waarop het eigen privacyreglement indien aanwezig van die partij van toepassing is.


  Door de klant aan ons verstrekte gegevens kunnen, eventueel samen met de boekingsgeschiedenis, worden gebruikt om de klant een op de voorkeuren gebaseerde nieuwsbrief te zenden.


  Afmelden

  Als we een e-mail sturen voor direct marketing doeleinden word je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden je te laten verwijderen uit het bestand dat we daarvoor gebruiken. Je kunt je ook altijd afmelden via Blue.nl. Of via de contactgegevens onderaan deze verklaring.


  Artikel 2. (Categorie(en) van) persoonsgegevens, doeleinden en wettelijfie grondslagen

  We verwerken je Persoonsgegevens zodra je onze websites(of die van partners/opdrachtgevers) inclusief social media waarop wij actief zijn) bezoekt, ook zonder het doen van een transactie. De Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:


  Voor- en achternaam

  Gegevens over je activiteiten op de websites/app

  Opt in

  Geslacht

  Gegevens over je surfgedrag over verschillende

  websites/apps heen

  Aantal gekochte tickets

  Geboortedatum

  WEB ID

  Verkoopwaarde van de

  order

  Adresgegevens

  UUID

  Bestelnummer

  Telefoonnummer

  Device Fingerprints

  Klantnummer

  E-mailadres

  Browser Fingerprints

  Voorkeuren

  Bankrekeningnummer

  Geo IP-locatie

  Internet snelheid

  IP-adres

  Internetbrowser en apparaattype

  Sociale connecties

  Cookies

  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  Toelichting: De wet(AVG) staat het verwerken van (gewone) Persoonsgegevens alleen toe als er een wettelijke grondslag voor bestaat, de mogelijke grondslagen zijn:


 • Uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen een dergelijk overeenkomst te sluiten waarbij jij partij bent. Bijvoorbeeld de koopovereenkomst.

 • Toestemming die je hebt gegeven, gegeven toestemming kan voor toekomstige verwerking te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met de klantenservice van Blue. Voor de afhandeling hiervan verwerken wij nog wel de Persoonsgegevens.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, denk bijvoorbeeld aan het afdragen van belastingen.

 • Noodzakelijk ter bescherming van vitaal belang (ingeval van leven en gezondheid).

 • Gerechtvaardigd belang voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten (bijvoorbeeld ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten tenzij jouw rechten en vrijheden zwaarder wegen). Hieronder staat uitgelegd wat ons Gerechtvaardigd belang is als we ons daarop beroepen. Nadere informatie kan je opvragen bij onze klantenservice. Je kunt tegen de verwerking op de Grondslag Gerechtvaardigd belang altijd in beroep gaan, tenzij een gewichtige reden op basis van artikel 21 van de AVG dat tegengaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice.


Hieronder geven we aan voor welke doelen we Persoonsgegevens (kunnen)verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.


  1. Het doen van individuele aanbiedingen op onze websites

   Toelichting: als je onze websites bezoekt, analyseren en documenteren wij gebruikersgedrag om individuele aanbevelingen op de websites weer te geven op basis van deze gegevens. We kunnen je, met jouw toestemming, suggesties bieden voor passende aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld een overnachting, parkeren of catering. Hiervoor worden cookies gebruikt die persoonsgegevens kunnen verwerken. De grondslag is gerechtvaardigd belang (het weergeven van productaanbevelingen en het uitvoeren van marketing).


  2. Het adverteren en opnieuw targeten op websites van derden en sociale netwerken

   Toelichting: als je onze websites bezoekt, verwerken wij Persoonsgegevens voor reclame in de vorm van remarketing-en displayadvertenties, met behulp van plug-ins voor sociale media en voor advertenties op social media. Tegelijkertijd voegen we aan je klantenprofiel toe welke partnerwebsite je hebt bezocht. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het weergeven van productaanbevelingen en het uitvoeren van marketing).

  3. Display-advertenties

   Toelichting: Als onderdeel van display-advertenties voeren we verschillende campagnes uit met tags (pixels) en cookies van onze retargetingproviders. Bij bezoek aan onze websites, worden tags en cookies ingesteld en gekoppeld aan producten die je hebt bekeken. Hierdoor kan je afzonderlijke schermen voor Blue-producten bekijken. We plaatsen ook banneradvertenties op bijvoorbeeld Facebook. Gebruikers met een vergelijkbaar profiel als onze websitebezoekers/klanten zijn de doelgroep. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het adverteren van onze producten en diensten met behulp van gerichte marketing).


  4. Het bieden van individuele aanbevelingen/zoekmachinemarketing

   Toelichting: als je een aankoop bij ons hebt voltooid, wordt een cookie ingesteld door Google Adwords en Bing. Als je daarna soortgelijke zoektermen in de zoekmachines invoert, kunnen individuele aanbevelingen voor Blue-producten worden getoond. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het weergeven van productaanbevelingen en het uitvoeren van marketing).


  5. Facebook

   Toelichting: onze websites bevatten plug-ins voor sociale media (bijv. Facebook "Like / Share-Button"). Als je hierop klikt en een account hebt wordt er een verbinding met het sociale netwerk tot stand gebracht met de inhoud die je hebt geliked. De grondslag is toestemming gegeven door het activeren en gebruiken van de like/share-knop.


  6. Advertenties op Facebook en Instagram

   Toelichting: we plaatsen advertenties, op Facebook en Instagram. Als je een account hierop hebt en hebt ingestemd om advertenties weer te geven, ontvang je aanbevelingen van ons. De aanbevelingen worden gegenereerd op basis van je interesses die zijn opgeslagen in je openbare profiel op Facebook of Instagram. Hiervoor verwerken wij je openbare profielgegevens. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (om advertenties effectief te kunnen plaatsen en marketing uit te voeren).


  7. Creatie van een klantaccount

   Toelichting: wanneer je op de website van Blue tickets koopt voor een evenement dan zijn daarvoor persoonsgegevens vereist. Verplichte velden worden overeenkomstig gemarkeerd in het invoerveld. De grondslag is uitvoering geven aan een overeenkomst waarbij je partij bent.


  8. Aankopen in onze online ticketshops, (direct of via een derde partij)

   Toelichting: wij verwerken Persoonsgegevens wanneer je een aankoop doet via onze websites. Deze verstrekken we ook aan onze opdrachtgever, onder andere om toegangscontrole te kunnen doen. Als je een aankoop doet voor een ander, verstrek je ons daar Persoonsgegevens van die we ook verwerken. Als je dat doet zorg er dan voor dat deze voldoende geïnformeerd is over de verwerking van zijn / haar gegevens bij Blue en dat je het recht hebt om ons de gegevens te verstrekken. De grondslag is uitvoering geven aan een overeenkomst waarbij je partij bent. Indien je toestemming hebt gegeven geldt dat voor marketing doeleinden.


  9. Winkelwagen herinneringsmail

   Toelichting: als je een bestelproces bent gestart maar nog niet hebt voltooid, sturen we een herinneringsmail naar het e-mailadres dat is opgeslagen. Je kunt dit aankoopproces dan alsnog voltooien. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het adverteren van onze producten en diensten met behulp van gerichte marketing.


  10. Klantonderzoeken

   Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken om klantenonderzoeken te doen. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het verbeteren van onze producten en diensten).


  11. Informatie-e-mails, nieuwsbrieven en webbrowser push

   Toelichting: je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief analyseren en documenteren we of je de nieuwsbrief opent en hoe je deze gebruikt. De grondslag is toestemming, die je geeft door deze mogelijkheid te activeren en te gebruiken.


   Als je een aankoop bij ons hebt gedaan of tickets hebt gewonnen kunnen we je informatiemails sturen om je bijvoorbeeld te informeren over praktische zaken daarover.


   De grondslag is uitvoering van een overeenkomst waarin je partij bent (de koop – of deelname overeenkomst).


   Na het kopen van een ticket, kunnen we je nieuwsbrieven over soortgelijke evenementen, diensten en promoties sturen.


   De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het informeren over veranderingen in onze producten en diensten en het bedrijven van marketing).


  12. Beveiliging

   Toelichting: om het gebruik van onze websites mogelijk te maken en stabiliteit en beveiliging te garanderen bij het gebruik ervan. We vragen je, ook in het geval van elektronische tickets, ook om je adresgegevens, dit doen we mede om fraude en zwarthandel te beperken en indien nodig te (laten) onderzoeken. De grondslag is ons gerechtvaardigd belang (het leveren van de websites, beveiliging van bezoekers ervan waarborgen en voorkomen van fraude).


  13. Analytische doeleinden

   Toelichting: het mogelijk analyseren en documenteren hoe onze websites worden gebruikt (aantal bezoekers, surfgedrag, interesses herkomst van bezoekers, bestelling- en winkelwagengegevens). De grondslag is

   ons gerechtvaardigd belang (het uitvoeren van analyses om onze websites, producten en diensten te verbeteren, het voorkomen van fraude en om je persoonlijke aanbevelingen voor onze producten en diensten te geven bij een bezoek aan onze websites).


  14. Klantenservice

   Toelichting: als je contact met onze klantenservice opneemt kunnen we Persoonsgegevens verwerken, de grondslag daarvoor is afhankelijk van de reden van het contact:


   Informatie over ons aanbod, een aankoop doen of klacht indienen.


   De grondslag is uitvoering van een overeenkomst waarin je partij bent.


  15. Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen

Het uitoefenen van je rechten betreffende de bescherming van je Persoonsgegevens is een wettelijk recht. Soms zijn er wettelijke redenen waarom we jouw Persoonsgegevens moeten verwerken. De grondslag is wettelijke verplichting.


Artikel 3. Bijzondere Persoonsgegevens en Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, geautomatiseerde besluitvorming


  1. Bijzondere Persoonsgegevens

   Toelichting: we verwerken incidenteel Persoonsgegevens, die een indicatie van gezondheid kunnen geven. Dit omvat bijvoorbeeld de informatie dat je een rolstoelgebruiker bent, een allergie of voedselintolerantie hebt. We verwerken deze gegevens alleen met je toestemming om je speciale prijscategorieën, speciale toegang tot een evenement en speciale stoelen tijdens het evenement te bieden. De grondslag is de toestemming die je geeft bij het doen van de betrokken aankoop.


  2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

   Onze website(s)/app en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen onze diensten alleen te gebruiken als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan controleren en indien nodig verwijderen wij deze informatie.


  3. Geautomatiseerde besluitvorming

   Blue neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


   Artikel 4. Opslag en verwijdering van je Persoonsgegevens


   • We slaan Persoonsgegevens op zolang en voor zover we deze gebruiken voor de onder II genoemde doelen.

   • Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, bewaren wij deze voor de periode waarin wij een geschil met je zouden kunnen voeren (wettelijke klachttermijn).

   • Daarnaast slaan we de Persoonsgegevens op om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen. Wettelijke bewaartermijnen gaan altijd boven andere bewaartermijnen.


    Artikel 5. Delen van Persoonsgegevens met derden

    We verkopen Persoonsgegevens nooit aan derden.


    Wij kunnen je Persoonsgegevens delen met:

   • Moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de voor alle in deze Privacyverklaring vermelde doelen.

   • Organisatoren en/of samenwerkingspartners betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met jou (denk aan producenten/organisatoren, theaters en andere locatiehouders, cateraars, vervoers- en hotelbedrijven, bezorgpartners, leveranciers en/of productondersteuning, loyaltypartijen of mediapartners), zodat zij het evenement waarvoor je tickets en/of aanvullende goederen en diensten hebt geboekt/gekocht kunnen (laten) organiseren en de koopovereenkomst kunnen uitvoeren. Soms leveren we daarvoor gastenlijsten aan. Deze partijen zijn zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke en hun eigen Privacyverklaring is van toepassing, we raden je aan deze altijd te raadplegen. Je rechten betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan je, waar het een verwerking van deze partij betreft, daar uitoefenen. Je marketingvoorkeuren kan je ook bij deze partners aanpassen (bijvoorbeeld afmelden voor het ontvangen van marketinge-mails).

   • Derden. Als je daar toestemming voor hebt gegeven mogen geselecteerde derden contact met je opnemen voor hun marketing- of reclamedoeleinden.

   • Aan derden die (mede)organisator zijn van prijsvragen, als je winnaar bent.

   • Verwerkers, dit zijn partijen die met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Persoonsgegevens voor ons verwerken. Bijvoorbeeld e-mailverzendpartijen, betaalpartners, datamanagement-platforms, media- en advertentiebureaus, onderzoeksbureaus, postverzenders, koeriers, onze chatbox, een bedrijf voor marktonderzoek, ICT-dienstverleners. Met deze partijen worden contractuele afspraken gemaakt ter waarborging van de bescherming van jouw Persoonsgegevens.

   • Derden voor levering van je aankoop.

   • Social Media (alleen met wettelijke grondslag).

   • Overheidsinstanties, in sommige in de wet beschreven situaties zijn we verplicht om hiermee Persoonsgegevens te delen. Bijvoorbeeld bij (vermoeden van) fraude.

   • In geval van een juridisch conflict aan de bevoegde rechtbank en onze juridische afdeling of vertegenwoordigende advocaat.

   • Een opvolger van onze onderneming. In geval het eigendom van ons bedrijf wisselt verstrekken we je Persoonsgegevens, mits wettelijk is toegestaan, aan de opvolger om deze te gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.


    Artikel 6. Cookies

    Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken het surfen op internet gemakkelijker omdat eerder bezochte websites de computer al 'kennen'. Als gevolg hiervan hoeven bepaalde gegevens niet bij elk volgend bezoek aan de website opnieuw te worden ingevoerd. Met het oog op optimaal gebruiksgemak van de website en op voortdurende verbetering van het aanbod voor de gebruiker, worden cookies door Blue gebruikt voor de ticketshop, om de klant bij een volgend bezoek aan de website te herkennen en voor het verzamelen van statistische gegevens.


    Blue gebruikt geen technieken waarmee accumulerende informatie via cookies aan gebruikersgegevens wordt gekoppeld om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De ticketshop kan in principe zonder cookies gebruikt worden. Gebruik zonder cookies kan echter leiden tot beperkte functionaliteit van de ticketshop. Webbrowsers kunnen worden ingesteld op het accepteren of afwijzen van cookies in het algemeen of in specifieke gevallen.


    Blue maakt gebruik van het IP-adres van de klant voor zover dit nodig is voor de technische voorziening van de website. Verder slaat Blue het IP-adres van de klant op om redenen van veiligheid, om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte IT-systemen te waarborgen en om misbruik te voorkomen of op te sporen.


    Blue gebruikt uiteenlopende softwareoplossingen om zijn online services te optimaliseren. Dankzij deze oplossingen kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kan waardevolle informatie over de behoeften van gebruikers worden verzameld, zodat de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de online services continu kan worden verbeterd. Met het oog op dergelijke analyses worden verzamelde en geanonimiseerde statistische gegevens vastgelegd. Deze gegevens zijn anonieme gegevens over verbindingen en clickstreams met betrekking tot de gebruikte browser, het aantal bezoeken/paginaweergaven en het surfgedrag van de desbetreffende bezoeker aan een ticketshopwebsite. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens is het mogelijk dat het verkorte IP-adres van de bezoeker zichtbaar is.


    De gegevens worden vooral voor de volgende doeleinden gebruikt:

   • Het tellen van het aantal bezoekers;

   • Het volgen van de onderdelen van de website waar de desbetreffende bezoeker bijzondere aandacht voor heeft;

   • Onderzoek naar waar bezoekers vandaan komen om de verleende services te optimaliseren;

   • Het doen van gerichte aanbevelingen aan specifieke doelgroepen.


    Dit proces brengt het gebruik van permanente cookies met zich mee.


    Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat u feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website.


    Gebruikers kunnen door hun browserinstellingen aan te passen op elk gewenst moment cookies blokkeren of bepalen dat cookies alleen mogen worden ingesteld wanneer ze uitdrukkelijk door de gebruiker zijn geaccepteerd. Tevens kunnen gebruikers te allen tijde het gebruik van hun gegevens voor alle geïmplementeerde oplossingen blokkeren door de 'opt-out'-optie te selecteren die door de desbetreffende oplossing wordt geboden.


    Je kan je persoonlijke voorkeuren omtrent cookie plaatsing aanpassen: cookie instellingen.


    Artikel 7. Softwareoplossingen en Google Analytics

    Blue maakt gebruik van verschillende softwareoplossingen om onze services te optimaliseren. Deze oplossingen zorgen ervoor dat het gebruik van onze website(s) wordt geanalyseerd en gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren en ons in staat te stellen continu verbeteringen door te voeren. Om dit te kunnen doen, wordt er geanonimiseerde statistische data opgeslagen. Deze data zijn anonieme verbindings- en clickstream-gegevens die vastleggen welke browser wordt gebruikt, het aantal paginabezoeken en impressies, het browsegedrag van de gebruikers in de webwinkel(s) van Blue. Het kan gebeuren dat een verkorte versie van het IP-adres bekeken wordt tijdens dit proces.


    De data worden voor de volgende doelen verwerkt:

   • Bijhouden van het aantal bezoekers.

   • In de gaten houden welke pagina’s in onze website(s) extra aantrekkelijk zijn voor onze bezoeker(s).

   • Analyseren waar onze bezoekers vandaan komen, zodat we relevantere services kunnen aanbieden.

   • Welke aanbevelingen passend zijn voor bepaalde doelgroepen.

    Dit proces maakt gebruik van permanente cookies (zie hierboven bij Cookies). Door de instellingen van de browser aan te passen, is het mogelijk om op ieder moment deze cookies uit te schakelen, te blokkeren of alleen in specifieke gevallen toe te staan. Ook is het ieder moment mogelijk om in de browser alle gebruik van data niet toe te staan door gebruik te maken van de in de browser aangeboden opt-out mogelijkheden. Door dit te doen, zal de gebruikerservaring van onze website(s), mogelijk, minder worden.

    Blue gebruikt softwareoplossingen in relatie tot wat hierboven beschreven wordt (door te klikken, ga je naar de cookie instellingen pagina.


    Let op: Bij de opt-out wordt gebruik gemaakt van een cookie. Als die cookie wordt verwijderd, moet de opt-out wederom worden uitgevoerd.


    Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


    Het actuele privacybeleid van Google tref je op: https://policies.google.com/privacy


    Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.


    Blue wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


    Artikel 8. Beveiliging

    Persoonsgegevens zijn veilig bij Blue. Wij waarderen het vertrouwen dat klanten in ons stellen en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.


    Blue heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en tegen inzage door onbevoegden.


    Ondank deze beveiligingsmaatregelen kunnen we je geen garantie geven dat dit te allen tijde voldoende is om incidenten te voorkomen.


    Artikel 9. Uitoefenen van je rechten op basis van de AVG

    De wet geeft je een aantal rechten betreffende de verwerking door ons van je Persoonsgegevens:


   • Het recht op dataportabiliteit, het recht om je Persoonsgegevens over te laten dragen.

   • Het recht op vergetelheid, het recht om ‘vergeten’ te worden.

   • Recht op inzage, dat is je recht om de Persoonsgegevens in te zien.

   • Recht op rectificatie en aanvulling, het recht om je Persoonsgegevens te laten wijzigen.

   • Het recht op beperking van de verwerking, het recht om minder gegevens te laten verwerken.

   • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht op een menselijke blik bij besluiten.

   • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.


Om deze rechten uit te oefenen moeten we je identiteit vaststellen, dit kan je doen door je verzoek te mailen vanaf het e-mailadres dat bekent is bij Blue. We nemen uitsluitend verzoeken die we rechtstreeks van de betrokkene zelf ontvangen in behandeling.


Artikel 10. Contact

Indien je vragen hebt over de bescherming van je Persoonsgegevens door Blue of je rechten wil uitoefenen neem dan contact op met de Klantenservice van Blue.


Blue Tickets B.V. Zijldijk 24b

2352 AB, Leiderdorp Blue.nl

KVK: 87380137
BTW: 8642.78.536.B.01.

Hoe je je cookie-instelling kunt beheren kan je lezen op: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen .

We wijzen er op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht over onze bescherming van je Persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 11. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Blue worden aangepast. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Blue en vervangt de voorgaande versie.


Versie 19 september 2022.